Skip to the main content

Reglementen Indeling

Indelingsregels BC De Lombard (gewijzigd 1 september 2010)

Promotie/Degradatie
Aan het eind van de interne paren- of butlercompetitie gelden de volgende regels voor promotie en degradatie:

  1. uit een groep van 10 paren degraderen de 3 paren die onderaan geëindigd zijn onvoorwaardelijk; de 2 paren die bovenaan geëindigd zijn promoveren automatisch; het als 3e geëindigde paar promoveert, indien de TC deze plaats niet nodig heeft;
  2. uit een groep van 8 paren degraderen de 2 paren die onderaan geëindigd zijn onvoorwaardelijk; het als 6e geëindigde paar degradeert, indien de TC deze plaats nodig heeft; de 2 paren, die bovenaan geëindigd zijn promoveren automatisch;
  3. uit een groep van 12 paren degraderen de 3 paren die onderaan geëindigd zijn onvoorwaardelijk; het als 9e geëindigde paar degradeert, indien de TC deze plaats nodig heeft; de 2 paren die bovenaan geëindigd zijn promoveren automatisch; het als 3e geëindigde paar promoveert, indien de TC deze plaats niet nodig heeft.

Gelijk eindigen
Bij gelijk eindigen tellen de onderlinge wedstrijd(en).
Indien de onderlinge wedstrijd(en) ook gelijk geëindigd zijn, wordt er geloot.

Indeling van paren die één serie of meerdere series hebben overgeslagen

Paren die één serie hebben overgeslagen

  • vanwege clubbelang zoals deelname aan de viertallencompetitie: deze paren behouden hun rechten en worden ingedeeld in de groep waarop zij recht hadden;
  • om een andere reden: deze paren worden zoveel mogelijk geplaatst in de groep waarin zij speelden of, als dat niet mogelijk is, een groep lager.

Paren die meerdere series hebben overgeslagen verliezen hun rechten en worden voor zover er ruimte is naar sterkte ingedeeld.

Indeling van nieuw gevormde paren
Nieuw gevormde paren waarvan beide spelers reeds lid zijn worden zoveel mogelijk ingedeeld in de groep waarop zij naar het oordeel van de TC qua speelsterkte thuis horen, mits er plaats is in deze groep. Hierbij wordt rekening gehouden met eerdere resultaten van beide spelers gedurende de afgelopen 12 maanden en met de rating van beide spelers.

Nieuwe leden
De TC adviseert het bestuur over de toelating van nieuwe leden op grond van hun speelsterkte. Het bestuur beslist over toelating na een proefperiode van één competitie.
Nieuwe leden worden zoveel mogelijk één groep lager ingedeeld dan waarop zij naar het oordeel van de TC qua speelsterkte thuis horen, mits er plaats is in deze groep. Hierbij wordt rekening gehouden met elders behaalde resultaten van beide spelers gedurende de afgelopen 12 maanden en met de rating van beide spelers. Indien daartoe aanleiding is kan een nieuw paar in de hoogste groep worden ingedeeld.

Wijzigingen deelname competities
Wijzigingen in samenstelling van een paar of het deelnemen aan een competitie moeten altijd worden doorgegeven aan het TC-lid dat belast is met de indeling. Wie een serie niet speelt moet zich opnieuw aanmelden en wordt anders niet ingedeeld.

Sanctiebeleid bij niet opkomen op de clubavond
Een paar dat (behoudens overmacht) niet opkomt zal in de volgende competitie automatisch een groep lager worden ingedeeld dan waarop ze recht hebben. Voorts krijgen zij op 1/3 van de niet gespeelde spellen een score van 40% dan wel -2 IMP’s. Op de overige niet gespeelde spellen krijgen zij het gemiddelde van de door hen behaalde scores in die competitie. Deze regeling kan dus dubbele degradatie inhouden.

De paren die door het niet opkomen van een paar niet kunnen spelen krijgen op 1/3
van de niet gespeelde spellen een score van 60% dan wel +2 IMP’s. Op de overige spellen krijgen zij hun eigen gemiddelde van die competitie met een minimum van 50%
dan wel 0 IMP’s.

Bruine systemen en HOM
Het spelen van Bruine systemen en Hoogst Ongebruikelijke Methoden is in alle groepen toegestaan. Het spelen hiervan moet minimaal 1 week voor aanvang van een competitie schriftelijk ter inzage worden gelegd. De tegenstander moet vooraf op het spelen hiervan worden geattendeerd. Verdedigingen tegen Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies mogen aan tafel geraadpleegd worden, maar alleen als die verdedigingen op een apart blaadje staan.

In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de TC, zo mogelijk in overleg met het bestuur.

Andere artikelen
Indeling korte stepcompetitie 22 okt – 5 nov

Indeling korte stepcompetitie 22 okt – 5 nov

A-lijn 1 Berry Westra & Vincent Ramondt 2 Jacco Hop & Gerbrand Hop 3 Jamilla Spangenberg...

20/10/2020 - Dennis Stuurman
Bridge vanaf 15 oktober alleen op Step

Bridge vanaf 15 oktober alleen op Step

Beste leden, in verband met de nieuwe coronamaatregelen zijn we genoodzaakt het live bridgen...

14/10/2020 - Peter Hoogweg
Links naar uitslagen StepBridge

Links naar uitslagen StepBridge

Donderdag 29 oktober (butlercompetitie 2e avond) Donderdag 22 oktober (butlercompetitie 1e avond) ...

02/10/2020 - Dennis Stuurman